Obsługa danych w Pythonie – Wczytywanie i zapisywanie plików oraz parsowanie danych z różnych źródeł

Opublikowane przez Mateusz Kędziora w dniu

img LgWlXjgl6KxmAZyVIpCg1e2j

Obsługa danych jest jednym z podstawowych zagadnień w każdym języku programowania, a Python jest w tym zakresie niezwykle elastyczny i pozwala na szybkie i łatwe przetwarzanie danych z różnych źródeł.

Wczytywanie i zapisywanie danych z/do plików

W Pythonie mamy kilka sposobów na wczytanie danych z pliku. Najprostszym sposobem jest użycie funkcji open(), która pozwala otworzyć plik do odczytu lub zapisu. Następnie możemy wczytać zawartość pliku za pomocą metody read() lub readlines(). Poniższy przykład ilustruje, jak wczytać całą zawartość pliku do zmiennej:

with open('plik.txt', 'r') as f:
  zawartosc = f.read()

Jeśli chcemy wczytać plik linia po linii, możemy użyć pętli for:

with open('plik.txt', 'r') as f:
  for linia in f:
    print(linia)

Zapisywanie danych do pliku jest równie proste. Możemy użyć tej samej funkcji open(), ale tym razem otwieramy plik do zapisu za pomocą parametru 'w' lub do dopisywania do istniejącego pliku za pomocą parametru 'a'. Poniższy przykład ilustruje, jak zapisać dane do pliku:

with open('plik.txt', 'w') as f:
  f.write('To jest nowa zawartość pliku')

Parsowanie i przetwarzanie danych z różnych źródeł

Czasem dane, które chcemy przetwarzać, zapisane są w specjalnym formacie, np. pliku CSV (Comma Separated Values) lub JSON (JavaScript Object Notation). W takich przypadkach możemy skorzystać z odpowiednich bibliotek, które umożliwiają szybkie i łatwe parsowanie takich danych.

Pliki CSV to pliki tekstowe, w których poszczególne pola danych są oddzielone przecinkami. Możemy wczytać taki plik za pomocą modułu csv:

import csv

with open('dane.csv', 'r') as f:
  reader = csv.reader(f)
  for row in reader:
    print(row)

Pliki JSON to pliki tekstowe zapisane w formacie podobnym do obiektów w języku JavaScript. Możemy wczytać taki plik za pomocą funkcji json.load() z modułu json:

import json

with open('dane.json', 'r') as f:
  dane = json.load(f)
  print(dane)

Oprócz wczytywania danych z plików, Python pozwala również na łatwe przetwarzanie danych z sieci. Możemy np. wczytać dane z API (Application Programming Interface) za pomocą modułu requests. Poniższy przykład ilustruje, jak wczytać dane z API za pomocą modułu requests i zapisać je do pliku JSON:

import requests
import json

URL = 'https://api.example.com/dane'

response = requests.get(URL)
dane = response.json()

with open('dane.json', 'w') as f:
  json.dump(dane, f)

Tekst wygenerowany przy pomocy chat.openai.com.

Kategorie: Python

Mateusz Kędziora

Jestem uczniem technikum a prowadzeniem bloga zajmuje się hobbystycznie.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *