Funkcje w Pythonie: tworzenie i używanie własnych funkcji

Opublikowane przez Mateusz Kędziora w dniu

img LgWlXjgl6KxmAZyVIpCg1e2j

Funkcje to jedna z podstawowych konstrukcji programistycznych w Pythonie. Służą do grupowania kodu w celu jego ponownego użycia oraz do modularnego i czytelnego programowania. W tym wpisie omówimy sposoby tworzenia i używania własnych funkcji w Pythonie, a także jak przekazywać do nich argumenty oraz jak ustawiać domyślne wartości dla tych argumentów.

Tworzenie własnych funkcji: Aby utworzyć własną funkcję w Pythonie, używamy słowa kluczowego def sekwencji instrukcji. Na przykład:

def nazwa_funkcji():
  instrukcja1
  instrukcja2
  ...

Możemy także przekazywać argumenty do funkcji poprzez dodanie ich do nawiasów po nazwie funkcji. Na przykład:

def nazwa_funkcji(arg1, arg2):
  instrukcja1
  instrukcja2
  ...

Aby użyć utworzonej funkcji, po prostu wywołujemy ją po jej nazwie, podając odpowiednie argumenty. Na przykład:

nazwa_funkcji(arg1_wartosc, arg2_wartosc)

Argumenty i domyślne wartości: W przypadku gdy chcemy, aby nasza funkcja przyjmowała argumenty, możemy je przekazywać do niej podczas jej definiowania. Na przykład:

def nazwa_funkcji(arg1, arg2):
  instrukcja1
  instrukcja2
  ...

Aby ustawić domyślną wartość dla argumentu, po prostu przypisujemy ją do niego w definicji funkcji. Na przykład:

def nazwa_funkcji(arg1, arg2=domyslna_wartosc):
  instrukcja1
  instrukcja2
  ...

Domyślna wartość dla argumentu jest używana w przypadku, gdy nie podamy wartości dla tego argumentu podczas wywoływania funkcji. Na przykład:

def odejmij(a, b=1):
  return a - b

print(odejmij(5)) # wyświetli 4 (5 - 1)
print(odejmij(5, 3)) # wyświetli 2 (5 - 3)

Python posiada wiele wbudowanych funkcji, które możemy użyć w naszym kodzie. Na przykład:

 • abs() – zwraca wartość bezwzględną liczby
 • len() – zwraca długość (liczbę elementów) danej sekwencji (np. listy, stringa)
 • max() – zwraca największą wartość z danej sekwencji
 • min() – zwraca najmniejszą wartość z danej sekwencji

Oprócz wbudowanych funkcji, możemy także importować dodatkowe funkcje z różnych bibliotek i modułów Pythona. Dokładną listę wbudowanych funkcji można znaleźć w dokumentacji języka Python.

Tekst wygenerowany przy pomocy chat.openai.com.

Kategorie: Python

Mateusz Kędziora

Jestem uczniem technikum a prowadzeniem bloga zajmuje się hobbystycznie.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *